header

Verhuurvoorwaarden in 't kort

Verhuurvoorwaarden in het kort

 

Prijzen: De prijzen voor de huur van een oplegger of aanhanger, zoals omschreven in onze verhuurpagina zijn gebaseerd op maandprijs, wij hanteren 20 betaaldagen per maand. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en transport.

 

Betaling: Wij factureren altijd een maand vooruit, deze moet ook voldaan worden voor het afhalen van de oplegger.

 

Verzekering: Exclusief. In alle gevallen dient de huurder zelf een verzekering te regelen. In Nederland is geen extra verzekering nodig voor een oplegger. 

 

Levering/Transport: Op aanvraag is het mogelijk om een oplegger of aanhangwagen op locatie te krijgen. Wij zullen u een passende offerte voor het transport sturen.

 

Gebruik: Huurder dient het goed in dezelfde staat als bij in ontvangst name terug te leveren. Reinigingskosten zijn voor de huurder.

 

Aansprakelijkheid huurder: Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de oplegger of aanhangwagen.

 

Beslag op het voertuig: Ingeval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag van de oplegger of aanhangwagen blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop de oplegger of aanhangwagen vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is.

 

Verplichtingen huurder: Indien de oplegger of aanhangwagen uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal of inbeslagname, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

 

Verlies - diefstal - brand: De huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, verlies, brand, onachtzaamheid e.d. tijdens de gehele huurperiode. Ook is de huurder verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur aan Dutch Trailer Center te melden en aangifte te doen bij de politie. Verder dient de huurder een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan Dutch Trailer Center te overhandigen. De schade wordt begroot op minimaal de dagwaarde van het huurobject en de gederfde winst en dient de huurder te aan Dutch Trailer Center te vergoeden.

 

Schade aan de banden: Voor rekening huurder, slijtage van banden is wel inbegrepen.

 

Legitimatie: Op verzoek te tonen: een geldig legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 

Acceptatie: Dutch Trailer Center is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid ten opzichte van haar cliënten te voeren.